Aç Yazı 10

Aside

Aç Yazı 10, Ocak 2020Aç Yazı 
Aç yazı dergisi

Sayı 10
Ocak 2020

Editör: Alpagut Gültekin
Kapaktaki eser: Alfredo Jaar
Sayfa düzeni: Bülent Erkmen
ISSN 2149-0295
80 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
25 TL

Sipariş

 

İÇİNDEKİLER

Ahmet Soysal __ Gülten Akın: Yaşamın Yazarı Olmak
Armağan Ekici __ neyi neden yazmalı?
Emrah Yolcu __ Işık Suda Oynamak: Balkımak
Emine Tuğcu __ Gülten Akın’ın Şehrazat’ı ve Döngüsel Gerçeklik
Gülten Akın __ Kış Yolculuğu
__ Seni Sevdim
__ Gece Şiirleri
__ Ağıt
__ Susanlar İçin İlahi
Can Alkor __ Yasa Önünde
Emrah Yolcu __ Balnene
Julio Cortázar __ Happy New Year (çev. Ayberk Erkay)
__ […] (çev. Ayberk Erkay)
__ Sonbahar Özeti (çev. Ayberk Erkay)
__ Soru Biçiminde Okunmak Üzere (çev. Ayberk Erkay)
Merve Çanak __ obstrüksiyon
__ kızlık hayalimizin tıpkı ontolojisi
__ yavaş akma
__ TARDIEU okumak sadece bir yönümüzdü
__ regresyon
__ merlin büyücü değil “post-biblical prophet”ti
__ kili ansıdığında
Michel de Ghelderode __ Körler (çev. Ayberk Erkay)
Henri Michaux __ Boyun Eğmeyen (çev. Engin Soysal)
__ Sonsöz (çev. Engin Soysal)
Ufuk Üsterman __ eksi-de(n)

>  “Aç Yazı”nın bu sayısı Munken Pure 120 gr kağıda 500 adet basıldı. Kapağı boş bırakılan 32 nüsha numaralandırıldı. Bu 32 nüshanın her birinin kapağına Alfredo Jaar bir müdahalede bulundu ve imzaladı. 6 nüsha sanatçıya, 6 nüsha yayınevine ayrıldı, 20 nüsha koleksiyonerlere sunuldu.

 

Anlamın Mantığı

Aside

Gilles Deleuze / Anlamın MantığıAnlamın Mantığı
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Hakan Yücefer
Redaksiyon: Orçun Türkay
Kapaktaki eser: Ufuk Üsterman, Alice Lunaparkta (detay)
1. baskı, Mart 2015
2. baskı, Ocak 2020
ISBN 978 975 8686-78-0
371 sayfa, 15 x 21,5 cm
Freelife 215 gr, Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Logique du sens
52 TL

Sipariş

 

1969 yılında yayınlandığında Lacan ve çevresini, özellikle de, kitabın yayınından hemen sonra Deleuze’ün birlikte felsefe yapmaya başlayacağı Lacan’ın öğrencisi Félix Guattari’yi derinden etkileyen bu yapıt, dönemin psikanaliz tartışmalarına yepyeni boyutlar getirmişti. Yüzey mi derinlik mi, Carroll mı Artaud mu? Deleuze son kertede Artaud’dan yana olsa da, bütün ‘anlamın mantığı’nın yüzeyde yattığını belirtir:

“Artaud edebiyatta mutlak derinlik olmuş ve kendisinin de dediği gibi acı çekmek pahasına yaşamsal bir bedeni ve bu bedenin mucizevi dilini keşfetmiş tek kişidir. Bugün hâlâ bilinmeyen alt-anlamı araştırmıştır o. Ama Carroll yüzeylerin efendisi ya da ölçümcüsü olarak kalır, herkes yüzeyleri o kadar iyi bildiğini sanır ki araştırmaya kalkışmaz bile, oysa bütün anlamın mantığı orada yatıyor.”

Anlamın Mantığı yayınlanışının ellinci yılında, Türkçedeki bu yeni baskısıyla, derinde ve yüzeyde onu bekleyen okurlarla buluşuyor.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ: LEWIS CARROLL’DAN STOACILARA

BİRİNCİ PARADOKSLAR DİZİSİ: SAF OLUŞ HAKKINDA
Ölçülü şeylerle deli-oluş arasındaki Platoncu ayrım – Sonsuz özdeşlik – Alice’in maceraları ya da “olaylar”.

İKİNCİ PARADOKSLAR DİZİSİ: YÜZEYDEKİ SONUÇLAR HAKKINDA
Cisimler ya da şey durumlarıyla cisimsiz sonuçlar ya da olaylar arasındaki Stoacı ayrım – Nedensel ilişkinin ikiye bölünmesi – Yüzeye çıkarmak… – Lewis Carroll’da yüzeyin keşfi.

ÜÇÜNCÜ DİZİ: ÖNERME HAKKINDA
İşaret-etme, dışa-vurma, imleme: bunlar arasındaki ilişkiler ve döngüsellik – Önermenin dördüncü bir boyutu var mı? – Anlam, ifade ve olay – Anlamın ikili doğası: önermenin ifade-edilebiliri ve şey durumuna atfedilen, içten-içe-oluş ve varlık-dışılık.

DÖRDÜNCÜ DİZİ: İKİLİKLER HAKKINDA
Cisim-dil, yemek-konuşmak – İki sözcük türü – Önermenin iki boyutu: işaret-etmeler ve ifadeler, tüketimler ve anlam – İki dizi.

BEŞİNCİ DİZİ: ANLAM HAKKINDA
Sonsuzca çoğalma – Yalıtık olarak tekrar ortaya çıkma – Tarafsızlık ya da özün üçüncü hali – Saçmalık ya da olanaksız nesneler.

ALTINCI DİZİ: DİZİLEŞTİRME ÜZERİNE
Dizisel biçim ve heterojen diziler – Dizilerin kuruluşu – Bu diziler neye doğru yakınsıyor? – Lacan paradoksu: tuhaf öğe (boş yer ya da hiçbir yerde bulunmayan şey) – Koyunun dükkanı.

YEDİNCİ DİZİ: EZOTERİK SÖZCÜKLER HAKKINDA
Aynı dizi üzerinde sıkıştırmaya dayalı sentez (bitiştirme) – İki dizinin birlikte-düzenlenişine dayalı sentez (bağlama) – Dizilerin ayrılmasına ya da dallanıp budaklanmasına dayalı sentez: valiz-sözcükler problemi.

SEKİZİNCİ DİZİ: YAPI HAKKINDA
Lévi-Strauss paradoksu – Bir yapının koşulları – Tekilliklerin rolü.

DOKUZUNCU DİZİ: PROBLEMATİK HAKKINDA
Tekillikler ve olaylar – Problem ve olay – Eğlendirici matematik – Rastlantısal nokta ve tekil noktalar.

ONUNCU DİZİ: İDEAL OYUN HAKKINDA
Sıradan oyunların kuralları – Sıradışı bir oyun – Zamanın iki okuması: Aion ve Khronos – Mallarmé.

ON BİRİNCİ DİZİ: ANLAMSIZLIK HAKKINDA
Paradoksal öğenin özellikleri – Paradoksal öğenin anlamsızlık olmasının sebebi; anlamsızlığın iki figürü – Bunlardan doğan (imlemeden yoksun) iki saçmalık biçimi – Anlamsızlığın anlamla birlikte-mevcut olması – “Etki” olarak anlam.

ON İKİNCİ DİZİ: PARADOKS ÜZERİNE
Sağduyunun doğası ve paradoks – Ortak duyunun doğası ve paradoks – Anlamsızlık, anlam ve dilin ikincil denilen örgütlenmesi.

ON ÜÇÜNCÜ DİZİ: ŞİZOFREN VE KÜÇÜK KIZ HAKKINDA
Antonin Artaud ve Lewis Carroll – Yemek-konuşmak ve şizofrenik dil – Şizofreni ve yüzeyin çöküşü – Patlayan harf değerleriyle etkilenme-sözcük, eklemlenmemiş vurgu değerleriyle etkileme-sözcük – Derinlik anlamsızlığı ve yüzey anlamsızlığı, dilin ilksel düzeni ve ikincil örgütlenmesi arasındaki ayrım.

ON DÖRDÜNCÜ DİZİ: ÇİFTE NEDENSELLİK HAKKINDA
Cisimsiz sonuç-olaylar, bunların nedeni ve yarı-nedeni – Nüfuz-edilemezlik ve oluşum – Husserl’in teorisi – Hakiki bir oluşumun koşulları: Ben’in ve bireyleşme merkezinin olmadığı bir aşkınsal alan.

ON BEŞİNCİ DİZİ: TEKİLLİKLER HAKKINDA
Savaş – Aşkınsal alan bilinç biçimine sahip olamaz – Kişisiz ve birey-öncesi tekillikler – Aşkınsal alan ve yüzey – Bireyin söylemi, kişinin söylemi, dipsiz söylem: dördüncü bir söylem var mı?

ON ALTINCI DİZİ: ONTOLOJİK STATİK OLUŞUM HAKKINDA
Bireyin oluşumu: Leibniz – Bir dünyanın “bir-arada-olanaklılığı”nın ya da dizilerin yakınsamasının koşulu (süreklilik) – Olayın yükleme dönüşmesi – Bireyden kişiye – Kişiler, özellikler ve sınıflar.

ON YEDİNCİ DİZİ: MANTIKSAL STATİK OLUŞUM HAKKINDA
Önermenin boyutlarına geçiş – Anlam ve önerme – Anlamın tarafsızlığı – Yüzey ve ikizlik.

ON SEKİZİNCİ DİZİ: ÜÇ FİLOZOF İMGESİ HAKKINDA
Felsefe ve yükseklik – Felsefe ve derinlik – Yeni bir filozof tipi: Stoacı filozof – Herkül ve yüzeyler.

ON DOKUZUNCU DİZİ: MİZAH HAKKINDA
İmlemeden işaret-etmeye – Stoacılık ve Zen – Klasik söylem ve birey, romantik söylem ve kişi: ironi – Dipsiz söylem – Tekilliklerin söylemi: mizah ya da “dördüncü tekil şahıs”.

YİRMİNCİ DİZİ: STOACILARDA AHLAK PROBLEMİ ÜZERİNE
Ahlakın iki kutbu: şeylerin fiziksel kehaneti ve temsillerin mantıksal kullanımı – Temsil, kullanım ve ifade – Olayı kavramak, istemek, temsil etmek.

YİRMİ BİRİNCİ DİZİ: OLAY HAKKINDA
Olayın ebedi hakikati – Gerçekleşme ve karşı-gerçekleşme: aktör – Olay olarak ölümün iki yönü – Olayı istemek ne demektir?

YİRMİ İKİNCİ DİZİ: PORSELEN VE VOLKAN
“Çatlak” (Fitzgerald) – İki süreç ve bunların ayırt edilmesi problemi – Alkoliklik, manik depresyon – Psikedeliye övgü.

YİRMİ ÜÇÜNCÜ DİZİ: AİON HAKKINDA
Khronos’un özellikleri ve Khronos’un derinliklerdeki bir oluş tarafından tersine çevrilmesi – Aion ve yüzey – Aion’dan doğan örgütlenme ve bunun Khronos’tan farkları.

YİRMİ DÖRDÜNCÜ DİZİ: OLAYLARIN İLETİŞİMİ HAKKINDA
Mantıkdışı bağdaşmazlıklar problemi – Leibniz – Pozitif uzaklık ve olumlayıcı ayrılma sentezi – Ebedi dönüş, Aion ve düz çizgi: daha da korkunç bir labirent…

YİRMİ BEŞİNCİ DİZİ: TEK-ANLAMLILIK HAKKINDA
Birey ve olay – Ebedi dönüşe devam – Tek-anlamlılığın üç anlamı.

YİRMİ ALTINCI DİZİ: DİL HAKKINDA
Dili olanaklı hale getiren şey – Dilin örgütlenmesinin gözden geçirilmesi – Fiil ve mastar.

YİRMİ YEDİNCİ DİZİ: ORALLİK HAKKINDA
Dinamik oluşum problemi: derinliklerden yüzeye – Melanie Klein’a göre “konumlar” – Şizofreni ve depresyon, derinlik ve yükseklik, Simülakr ve İdol – İlk aşama: gürültüden sese.

YİRMİ SEKİZİNCİ DİZİ: CİNSELLİK HAKKINDA
Erojen bölgeler – Dinamik oluşumun ikinci aşaması: yüzeylerin oluşumu ve eklemlenmesi – İmge – Oidipus kompleksinin doğası, genital bölgenin rolü.

YİRMİ DOKUZUNCU DİZİ: İYİ NİYET CEZASINI BULUR
Yüzeyin kuruluşuyla ilişkisi içinde Oidipusçu girişim – Onarmak ve geri getirmek – Hadım edilme – Kategori olarak niyet – Oluşumun üçüncü aşaması: fiziksel yüzeyden metafizik yüzeye (iki ekran).

OTUZUNCU DİZİ: FANTAZM HAKKINDA
Fantazm ve olay – Fantazm, ben ve tekillikler – Fantazm, fiil ve dil.

OTUZ BİRİNCİ DİZİ: DÜŞÜNCE HAKKINDA
Fantazm, geçiş ve başlangıç – Çift ve düşünce – Metafizik yüzey – Ruhsal yaşamın yönelimi, ağız ve beyin.

OTUZ İKİNCİ DİZİ: FARKLI DİZİ TÜRLERİ ÜZERİNE
Diziler ve cinsellik: bitiştirici dizi ve erojen bölge, bağlayıcı dizi ve eklemlenme – Üçüncü cinsel dizi biçimi, ayrılma ve ıraksama – Fantazm ve yankılanma – Cinsellik ve dil: üç dizi tipi ve bunlara karşılık gelen sözcükler – Sesten söze.

OTUZ ÜÇÜNCÜ DİZİ: ALICE’İN MACERALARI HAKKINDA
Lewis Carroll’daki üç ezoterik sözcük çeşidinin anımsatılması – Alice Harikalar Ülkesinde ve Aynanın İçinden’in karşılaştırmalı özeti – Psikanaliz ve edebiyat, nevrotik aile romanı ve sanat yapıtı-roman.

OTUZ DÖRDÜNCÜ DİZİ: İLKSEL DÜZEN VE İKİNCİL ÖRGÜTLENME HAKKINDA
Fantazmın sarkıl yapısı: yankılanma ve zorlama hareket – Sözden fiile – Dinamik oluşumun sonu – İlksel ve ikincil bastırma – Hiciv, ironi, mizah.

EKLER

I. SİMÜLAKR VE ANTİK FELSEFE

1. – PLATON VE SİMÜLAKR
Platoncu diyalektik: bölmenin anlamı – Taliplerin seçilmesi.
Kopyalar ve simülakrlar – Simülakrın özellikleri.
Temsilin tarihi.
Platonculuğu tersine çevirmek: modern sanat yapıtı ve simülakrların rövanşı – Ebedi dönüşün görünürdeki içeriği ve örtük içeriği (Platon’a karşı Nietzsche) – Ebedi dönüş ve simülasyon – Modernlik.

2. – LUCRETİUS VE SİMÜLAKR
Çeşitli olan – Doğa ve bütünleştirilemez toplam – Varlığın, Bir’in ve Bütünün eleştirisi.
Nedensellik ilkesinin farklı yönleri – Yöntemin iki boyutu – Clinamen ve zaman teorisi.
Gerçek sonsuz ve sahte sonsuz – Ruhtaki huzursuzluk – Derinlikten gelen yayılımlar, yüzey simülakrları, teolojik, düşsel ve erotik fantazmlar – Zaman ve yöntemin birliği – Sahte sonsuzluğun ve ruhsal huzursuzluğun kökeni.
Doğalcılık ve mitosların eleştirisi.

II. FANTAZM VE MODERN EDEBİYAT

1. – KLOSSOWSKI YA DA DİL-BEDENLER
Beden ve dil açısından ayırıcı tasım – Pornografi ve teoloji.
Görmek ve konuşmak – Yansımalar, yankılanmalar ve simülakrlar – Ele verme – Bedenin ve dilin bükülmesi.
Değiş tokuş ve tekrar – Tekrar ve simülakr – Donup kalmış sahnelerin rolü.
İkilem: beden-dil – Tanrı ve Deccal: iki düzen.
Kant’ın ayırıcı tasım teorisi – Tanrı’nın rolü – Klossowski’de teorinin dönüşümü.
Deccal’in düzeni – Intentio: yeğinlik ve yönelimsellik – Fantazm olarak ebedi dönüş.

2. – MICHEL TOURNIER VE BAŞKASININ OLMADIĞI DÜNYA
Robinson, öğeler ve erekler – Sapkınlık problemi.
Algıda başkasının etkisi – A priori yapı olarak Başkası – Zamanda başkasının etkisi – Başkasının yokluğu – İkizler ve öğeler.
Başkasının yitiminin üç anlamı – Simülakrtan fantazma.
Başkası ve sapkınlık.

3. – ZOLA VE ÇATLAK
Çatlak ve kalıtım – İçgüdüler ve nesneleri.
İki kalıtım – Ölüm İçgüdüsü ve içgüdüler.
Hayvanlaşan insan.
Fantazm nesnesi – Trajik olan ve epik olan.

Türkçe-Fransızca Kavram Dizini

Metinde Geçen Yabancı Sözcükler

 

 

Aynanın İçinden ve Alice’in Orada Karşılaştıkları

Aside

Lewis Carroll / Aynanın İçinden ve Alice'in Orada KarşılaştıklarıAynanın İçinden ve Alice’in Orada Karşılaştıkları
Lewis Carroll

Edebiyat
edebiyat bir sağlıktır
İngilizceden çeviren: Armağan Ekici
Resimleyen: Pelin Kırca
Kitap tasarımı: Bülent Erkmen
1. baskı, Aralık 2019
ISBN 978 975 8686-99-5
175 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
Garda Kiara 220 gr / Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Through the Looking-Glass and What Alice Saw There
35 TL

Sipariş

 

Alice’in maceraları 150 yılı aşkın bir süredir çeşitli dillerde devam ediyor. İlk kitapta tavşan yuvasına düşünce başına gelmedik kalmayan Alice, Harikalar Diyarı’nın devamı olan Aynanınİçinden’de kendini birden ayna evi’nde satranç tahtasının üzerinde buluverir: beyaz piyon oynar ve on bir hamlede kazanır. 

“Acaba Ulak’lar geliyor mu? Şu yola bir bakıp söyleyiver, ne görüyorsun.”
“Gelen yok,” dedi Alice.
“Ah keşke benim de öyle gözlerim olsaydı,” dedi Şah, gamlı bir sesle. “Yok’u görebilmek! Hem de bu mesafeden! Yani, ben olsa olsa sahici insanları görebiliyorum bu ışıkta!”

Aynanın İçinden ve Alice’in Orada Karşılaştıkları Armağan Ekici’nin çevirisi, Pelin Kırca’nın desenleri ve Bülent Erkmen’in kapak tasarımıyla okurlara sunuluyor.

 

İÇİNDEKİLER

I. Ayna Evi
II. Canlı Çiçekler Bahçesi
III. Ayna Böcekleri
IV. İkizlidum’la İkizlidim
V. Yün ve Su
VI. Hamdi Damdi
VII. Aslan ve Tekboynuz
VIII. “Kendi İcadımdır”
IX. Kraliçe Alice
X. Sallanış
XI. Uyanış
XII. Rüyayı Gören Kimdi?
Çevirmenin Notları

 

 

 

 

Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları

Aside

Lewis Carroll / Alice'in Harikalar Diyarındaki MaceralarıAlice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları
Lewis Carroll

Edebiyat
edebiyat bir sağlıktır
İngilizceden çeviren: Armağan Ekici
Resimleyen: Pelin Kırca
Kitap tasarımı: Bülent Erkmen
1. baskı, Temmuz 2015
2. baskı, Aralık 2019
ISBN 978 975 8686-79-7
159 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
Garda Kiara 220 gr / Enso creamy 70 gr
Orijinal başlık: Alice’s Adventures in Wonderland
35 TL

Sipariş

 

Tavşan yuvasına düşen bir kız çocuğunun başına gelenler 150 yılı aşkın bir süredir çeşitli dillerde tekrar tekrar okunuyor, üzerine çalışmalar yapılıyor, sanatçıların işlerine ilham kaynağı oluyor. Zamanında küçük bir kızı eğlendirmek için yazılmış bu kitap, sayfalarını çevirdikçe bir mantık problemleri kutusuna dönüşüveriyor. Şaşırtıcı bir matematik görüsünün en saçma soruların arkasında bile nasıl dahice işlediği ortaya çıkıyor böylece. Evet, her soru kıymetlidir Lewis Carroll için ve sorulmalıdır. 

“Biraz daha çay buyur,” dedi Mart Tavşanı Alice’e, büyük bir ciddiyetle.
“Hiç çay almadım ki daha,” dedi Alice, alınmış bir sesle: “bu yüzden biraz daha fazla buyuramam.”
“Daha az çay buyuramam demek istiyorsun,” dedi Şapkacı. “Şimdiye kadar hiç almadıysan, biraz daha fazla almak gayet kolay.”
“Kimse sana fikrini sormadı,” dedi Alice.

Alice’in Harikalar Diyarındaki Maceraları Armağan Ekici’nin çevirisi, Pelin Kırca’nın desenleri ve Bülent Erkmen’in kapak tasarımıyla yeni bir edisyon olarak okurlara sunuluyor.

 

İÇİNDEKİLER

I. Tavşan Yuvasına Düşüş
II. Gözyaşı Havuzu
III. Delege Yarışı ve Masalın Kuyruğu
IV. Tavşan, Bill’i Bir Miktar Bilinçlendiriyor
V. Bir Tırtılın Tavsiyeleri
VI. Domuz ve Biber
VII. Delice Bir Çay Daveti
VIII. Kraliçe’nin Kroket Sahası
IX. Yalancı Tosbağa’nın Hikâyesi
X. Istakoz Kadrili
XI. Turtaları Kim Çaldı?
XII. Alice’in İfadesi
Çevirmenin Notları

 

 

 

Toplumsal Yasalar

Aside

Toplumsal Yasalar / Gabriel TardeToplumsal Yasalar
Bir Sosyoloji Taslağı

Gabriel Tarde

Sosyoloji
Fransızcadan çeviren: Emre Sünter
Sunuş: Onur Eylül Kara
Kapak deseni: Olga Rozanova
Temmuz 2019, ISBN 978 975 8686-98-8
119 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem 70 gr
Orijinal başlık: Les lois sociales: Une esquisse de sociologie
24 TL

Sipariş

 

Sosyolojinin kuruluş yıllarında erken bir sezgiyle mikro-sosyolojiden yana tavır alan Gabriel Tarde, Durkheim’ın herşeyi genel olanla açıklamaya çalışan sosyoloji anlayışına şiddetle karşı çıkmış ama dönemin yaygın eğilimleri nedeniyle Kıta Avrupası’nda uzun süre gölgede kalmıştır. Oysa Chicago Okulu üyeleri Tarde’dan önemli ölçüde yararlanarak ileride “interactionism” yönünde gelişecek çalışmalarını bu temel üzerine oturtmuşlardır. Suç, taklit gibi mefhumlar üzerine özellikle eğilen Tarde toplumsal değişimleri küçük, sıradan insanların toplum içindeki davranışlarının izini sürerek anlama yolunu seçmiştir.

“Bu kavramsallaştırma kısaca, tek yönlü evrim kuramcılarının ve aynı zamanda Durkheim’ın kavramsallaştırmasının neredeyse tam tersidir: kolektif fenomenleri belli bir düzen içinde çoğalmaya ve kendilerini birebir tekrar etmeye zorlayan bir evrim yasasının sözde üstünlüğüyle her şeyi açıklamaya çalışmak yerine, böylece küçük olanı büyük olanla, ayrıntıda olanı genel olanla açıklamak yerine, ben bütündeki kolektif benzerlikleri, en temel küçük eylemler yığınıyla, büyük olanı küçükle, genel olanı ayrıntıda olanla açıklıyorum. Böyle bir bakış açısı matematikte en küçükler hesabının ortaya çıkmasıyla gerçekleşen dönüşüme benzer bir dönüşümü sosyolojide gerçekleştirir.”

“Bir Sosyoloji Taslağı” alt başlığıyla yayınladığı Toplumsal Yasalar Tarde’ın sosyolojisini anlamak için çok kıymetli bir kılavuz metin olma özelliği taşıyor.

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ / Onur Eylül Kara

ÖNSÖZ / Gabriel Tarde

GİRİŞ / Gabriel Tarde

BİRİNCİ BÖLÜM
Fenomenlerin Tekrarı

İKİNCİ BÖLÜM
Fenomenlerin Karşıtlığı

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Fenomenlerin Adaptasyonu

SONUÇ

 

 

 

 

 

 

Foucault

Aside

Gilles Deleuze / FoucaultFoucault
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım & Emre Koyuncu
Kapaktaki eser: Henri Michaux
1. baskı, Nisan 2013
2. baskı, Temmuz 2019
ISBN 978 975 8686-71-1
142 sayfa, 15 x 21,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem lüks 70 gr
Orijinal başlık: Foucault
29 TL

Sipariş

 

Deleuze’ün Foucault’nun ölümünden iki yıl sonra yayımladığı bu kitap aslında bir yas çalışması değil, belki de bir düşünürün bir çağdaşı için yazdığı en kapsamlı değerlendirmelerdendir. Bu kitabın en çarpıcı yanlarından biri Foucault’nun felsefesine tam orta yerinden dalması ve ısrarla hep burada kalmasıdır. Bu çalışma, Deleuze’ün diğer tüm çalışmaları gibi, kendi rizomatik ve nomadik yaklaşımını ortaya koyan “ortadan başlamak” düşüncesinin ete kemiğe bürünmüş halidir ve bu anlamda ne bir Foucault’ya giriş ne de Foucault’dan çıkıştır. Foucault’yu açıklamaktan ziyade Foucault’nun felsefesini farklı şekillerde katlayarak neler yapılabileceğini gösterir. […]

Deleuze’ün Foucault’yu okuması esasında bir düşünürün bir düşünürü okumasına ilişkin çok şey söyler. Foucault’yu çözümlemeye gitmekten veya yöntemini sözde “uygulamak”tan ziyade ortaya koyduğu problemlerin düşünmek açısından nasıl bir yenilik getirdiğinin ve bu yeniliğin günümüz için ne ifade ettiğinin altını çizer. Bunu yaparken düşüncenin bir “pratik” olarak ortaya konması hem Foucault’nun hem Deleuze’ün düşüncelerinin içkinliğinin adeta kaçınılmaz sonucudur. […]

Deleuze’ün bu çalışması yalnızca Foucault’nun değil, Deleuze’ün de pırıltısını görmek, daha da yakından ve belki bütün çıplaklığıyla görmek için, en güzel zaman.

(Çevirmenin önsözünden)

İÇİNDEKİLER

Çevirmenin Önsözü
Çevirmenin Notu

ÖNSÖZ

ARŞİVDEN DİYAGRAMA
Yeni Bir Arşivci (Bilginin Arkeolojisi)
Yeni Bir Kartograf (Gözetleme ve Cezalandırma)

TOPOLOJİ: “BAŞKA TÜRLÜ DÜŞÜNMEK”
Katmanlar veya Tarihsel Formasyonlar: Görünür Olan ve Söylenebilir Olan (Bilgi)
Stratejiler veya Katmanlaşmamış Olan: Dışarının Düşüncesi (İktidar)
Katlamalar veya Düşüncenin İçerisi (Özneleşme)

EK: İnsanın Ölümü ve Üstinsan Üzerine

 

İLGİLİ YAYINLAR


 

Gilles Deleuze / MüzakerelerMüzakereler
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ulus Baker
Kasım 2013 (ikinci baskı), 193 sayfa
22 TL

Sipariş

 

Gilles Deleuze, Kritik ve KlinikKritik ve Klinik
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Eylül 2013 (ikinci baskı), 185 sayfa
20 TL

Sipariş

 

Spi_ifade_lrSpinoza ve İfade Problemi
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Alber Nahum
Ocak 2013
355 sayfa, 15 x 21,5 cm
24 TL

Sipariş

 

Spinoza. Pratik Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Ulus BakerAlber Nahum
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ekim 2011
141 sayfa, 15 x 21,5 cm
18 TL

Sipariş

 

Nietzsche ve Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ferhat Taylan
Redaksiyon: Orçun Türkay
Aralık 2010, 248 sayfa
20 TL

Sipariş

 

Quad ve diğer televizyon oyunları
Samuel Beckett
Bitik
Gilles Deleuze

Edebiyat, Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviriler:  Can Gündüz / Quad, Ayşe Orhun Gültekin / Bitik
Mart 2010, 75 sayfa
12 TL

Sipariş

 

Francis Bacon. Duyumsamanın Mantığı
Gilles Deleuze

Felsefe, Sanat
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çevirenler: Can BatukanEce Erbay
Nisan 2009
157 + 16 renkli sayfa
20 TL

Sipariş

 

Ampirizm ve Öznellik
Hume Açısından İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ece Erbay
Eylül 2008, 140 sayfa
16 TL

Tükendi

 

Sacher-Masoch’un Takdimi
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Sacher-MasochKürklü Venüs‘ü Almancadan çeviren: İlknur İgan
Aralık 2007, 272 sayfa
20 TL

Sipariş

 

İki Konferans
Gilles Deleuze

Felsefe, Müzik, Sinema
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ulus Baker
Haziran 2003
63 sayfa
8 TL

Tükendi  [pdf]

 

Saf_Ickin_Yasam_LRSaf İçkin Yaşam: Deleuze’ün “Kritik ve Klinik” Projesi
Daniel W. Smith

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Emre Koyuncu
Temmuz 2013
71 sayfa, 15 x 21,5 cm
13 TL

Sipariş

 

Alain Badiou, Deleuzecü siyaset diye bir şey var mıdır?Deleuzecü siyaset diye bir şey var mıdır?
Alain Badiou

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım – Emre Koyuncu
Eylül 2013
15 sayfa
6 TL

Sipariş

 

Aç Yazı 09

Aside

Aç Yazı, Mayıs 2019Aç Yazı 
Aç yazı dergisi

Sayı 09
Mayıs 2019

Editör: Alpagut Gültekin
Kapaktaki eser: Lara Ögel
Sayfa düzeni: Bülent Erkmen
ISSN 2149-0295
80 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
25 TL

Sipariş

 

İÇİNDEKİLER

Ahmet Soysal __ Hiçkimse, Sabah
Armağan Ekici __ Yanardağdaki Oyun
Emrah Yolcu __ Kara Deniz Kara
Emre Dündar __ Dickinson Şiirlerinden Müziğe: Soirée Gothique
Hart Crane __ Emily Dickinson’a (çev. Ayberk Erkay)
Emily Dickinson __ Mektup, 25 Nisan 1862 (çev. Ayberk Erkay)
 __ 135 (çev. Ayberk Erkay)
 __ 211 (çev. Ayberk Erkay)
 __ 384 (çev. Ayberk Erkay)
 __ 657 (çev. Ayberk Erkay)
Can Alkor __ Levh-i Mahfuz (kısaltılmış nüshası)
 __ Orhan Veli’yi Ziyaret
 __ Okunmamış Bir Şairin Çekmecesinden
Cem Yavuz __ huş ağacından
Emrah Yolcu __ Bir taş alıp ateşten karnıma basıyorum
 __ Yalnızlığın Son Şarkısı
Ruken Kaplan __ Yerine Ait Olmanın Tasarımcılığı
Francis Picabia __ Benlik (çev. Ayberk Erkay)
Lisa Robertson __ Salı (çev. Alev Ersan)
Nermin Er __ Notlar ve İşler
Karl Flinker __ Türk gibi Güçlü (çev. Engin Soysal)
Rainer Maria Rilke __ Cézanne üzerine mektuplar’dan (çev. Emre Tokcael)

>  “Aç Yazı”nın bu sayısı Munken Pure 120 gr kağıda 500 adet basıldı. Kapağı boş bırakılan 32 nüsha numaralandırıldı. Bu 32 nüshanın her birinin kapağına Lara Ögel bir desen çizdi ve imzaladı. 6 nüsha sanatçıya, 6 nüsha yayınevine ayrıldı, 20 nüsha koleksiyonerlere sunuldu.

 

 

 

Bindirmeler

Aside

Bindirmeler / Carmelo Bene - Gilles DeleuzeBindirmeler
Carmelo Bene & Gilles Deleuze

Felsefe, Tiyatro
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviriler: Deniz Yetkin (Carmelo Bene) & İnci Uysal (Gilles Deleuze)
Kapak deseni: Hans Arp
Mart 2019, ISBN 978 975 8686-97-1
103 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem 70 gr
Orijinal başlık: Superpositions
22 TL

Sipariş

 

Bir tarafta İtalyan tiyatrosunun aykırı ismi Carmelo Bene’nin Shakespeare’i kesip biçerek sahneye taşıdığı III. Richard’ı, diğer tarafta Bene’nin sahneleme tarzını bir tür cerrahlık olarak ele alan Deleuze’ün metni.

“O halde tarihi kesip alacak ya da budayacaksınız, çünkü Tarih, İktidarın zamansal işaretleyicisidir. Yapıyı kesip alacaksınız, çünkü bu eşzamanlı işaretleyici, değişmezler arasındaki ilişkilerin bütünüdür. Değişmezleri, sabit ya da sabitlenmiş öğeleri çıkaracaksınız, çünkü majör kullanıma aittirler. Metni kesip alacaksınız, çünkü metin, dilin söz üzerindeki egemenliği gibidir ve yine bir değişmezliğin ya da bir homojenliğin kanıtıdır. Diyaloğu kesip alacaksınız, çünkü diyalog iktidar öğelerini söze aktarır ve dolaşıma girmelerini sağlar.”

Bir kral, bir Shakespeare, bir tiyatrocu, bir filozof… birbirinin üzerine binen dekorlar, kostümler, replikler, jestler, kavramlar…

 

İÇİNDEKİLER

III. RICHARD / Carmelo Bene

III. Richard ya da Bir Savaşçının Dehşetengiz Gecesi
Birinci Bölüm
İkinci Bölüm

BİR EKSİK MANİFESTO / Gilles Deleuze

1. Tiyatro ve Eleştirisi
2. Tiyatro ve Azınlıkları
3. Tiyatro ve Dili
4. Tiyatro ve Jestleri
5. Tiyatro ve Siyaseti
Kaynakça

 

Hayvan ve İnsan Üzerine İki Ders

Aside

Hayvan ve İnsan Üzerine İki Ders / Gilbert SimondonHayvan ve İnsan Üzerine İki Ders
Gilbert Simondon

Doğa felsefesi
Fransızcadan çeviren: Emre Sünter
Kapaktaki çizim: Paul Klee
Şubat 2019
ISBN 978 975 8686-96-4
71 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem 70 gr
Orijinal başlık: Deux leçons sur l’animal et l’homme
20 TL

Sipariş

 

“Yaşam her yerde aynıdır. Bir istiridyede, bir ağaçta, bir hayvanda ya da bir insanda yaşam hep aynı talepleri yineler.”
Hayvan ile insanın doğadaki yerleri, işlevleri, birbirleriyle ilişki kurma biçimleri düşünce tarihi boyunca işlenmiş, karşıt tezler ortaya atılmış ve sıkça tartışılmıştır. Gilbert Simondon genel psikoloji başlığı altında “hayvan ve insan üzerine” verdiği derslerde bu meseleleri antik dönemden başlayıp 17. yüzyıla kadar taşıyarak yeniden ele alır ve çizdiği tarihsel tabloda problemin etik ve dinsel yönlerini gözler önüne serer. İlk soru insan ile hayvan arasında bir süreklilik olup olmadığıdır. Aralarındaki temel farklar nelerdir, eğer fark varsa, hangisi daha üstündür?
Simondon Hayvan ve İnsan Üzerine İki Ders’te, doğa filozoflarından Sokrates’e, Platon’a, Aristoteles’e, Rönesans düşünürlerine, tabii ki Giordano Bruno’ya, Descartes’a, Bossuet’ye, ve La Fontaine’e kadar uzayan bir düşünce çizgisinin izini sürüyor. Tabii asıl derdi “bireyleşmenin biçimlerini, tarzlarını ve derecelerini incelemek.”

 

İÇİNDEKİLER

SUNUŞ  / Jean-Yves Chateau

Psikoloji Meselesi
Problemin Etik ve Dinsel Yönü
Fikirler Tarihi ve Onun Bütünsel Diyalektiği
Yaşamsal ve Psişik Ontogenez Işığında Hayvan ve İnsan

HAYVAN VE İNSAN ÜZERİNE İKİ DERS

BİRİNCİ DERS

Antik Dönem
Pisagor
Anaksagoras
Sokrates
Platon
Aristoteles
Stoacılar
Birinci Dersin Sonucu

İKİNCİ DERS

Problemler ve Zorluklar
Apolojistler
Aziz Augustinus
Aziz Thomas
Giordano Bruno
Assisili Aziz Francesco
Montaigne
Descartes
Malebranche
Bossuet
La Fontaine

 

Sacher-Masoch’un Takdimi

Aside

Gilles Deleuze / Sacher-Masoch’un Takdimi Sacher-Masoch’un Takdimi
Gilles Deleuze

Felsefe, Edebiyat
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Sacher-MasochKürklü Venüs‘ü Almancadan çeviren: İlknur İgan
Kapaktaki eser: Tiraje
Mart 2019 (2. baskı), ISBN 978 975 8686-39-1
246 sayfa, 15 x 21,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem 70 gr
Orijinal başlık: Présentation de Sacher-Masoch
38 TL

Sipariş

 

“Edebiyat neye yarar? Sade ve Masoch’un adları, en azından iki temel sapkınlığı adlandırmak konusunda yararlılık gösterdiler.” Mazohizme ismen kaynaklık eden Leopold von Sacher-Masoch üzerine hazırladığı sunuş niteliğindeki metniyle her iki sapkınlık hakkındaki genel yargıyı ters yüz eden Gilles Deleuze, psikanalizin kestirimci tutumunu ihbar ederken, kendi düşünce çizgisini bu iki ‘lanetli’ yazarın kurduğu farklı edebi dünyaların içinden kaçırarak geçiriyor.

“Bize mazohizmde asıl döven kişinin baba olduğu söylendiğinde, şunu da sormalıyız: Öncelikle dövülen kimdir? Baba nerede gizlenmiştir? Öncelikle dövülende gizli değil midir? Mazohist suçluluk duyar, kendini dövdürür ve cezasını çeker; ama hangi suçtan dolayı ve ne için? Onda minyatür hale getirilen, dövülen, alay edilen ve aşağılanan tam olarak baba imgesi değil midir? Cezasını çektiği şey, babayla olan benzerliği, babaya benzemesi değil midir? Mazohizmin formülü aşağılanan baba değil midir? Bu yüzden baba dövenden çok dövülen olacaktır…”

Deleuze’ün metnini Sacher-Masoch’un ünlü romanı Kürklü Venüs ve birkaç ek metin izliyor.

 

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ / Gilles Deleuze

SACHER-MASOCH’UN TAKDİMİ (SOĞUK VE ZALİM) / Gilles Deleuze

Sade, Masoch ve dilleri: Bir bozukluğun adlandırılması. Dilin birinci, erotik işlevi: buyurgan sözler ve betimlemeler. Sade’da ikinci işlev: kanıtlama, kişisel olmayan öğe ve aklın İdesi. Masoch’ta ikinci işlev: diyalektik, kişisel olmayan öğe ve imgelemin İdeali.

Betimlemelerin rolü: Masoch’un ağırbaşlılığı. Sade’da olumsuzun süreci ve olumsuzlama fikri: iki Doğa. Sade ve hızlandıran tekrar. Ölüm “içgüdüsü”. Masoch’ta yadsıma süreci ve askıya alma ideali: fetiş. Masoch ve askıya alınmış tekrar.

Sade ile Masoch birbirini nereye kadar bütünler? İki yapıtın ihtiraslarının birbiriyle karşılaştırılması. Sade’ın kişilerinde bir mazohizm ve Masoch’un kişilerinde bir sadizm var mıdır? Sadist ve mazohist arasındaki bir dış karşılaşma izleği. İç karşılaşma ve sado-mazohizmin birlik olduğuna inanmanın dayandığı üç argüman.

Masoch ve üç kadın: Hetaira anne, Oidipusçu anne, oral anne. “Soğuk, annesel, sert…” Masoch’a göre soğukluk ve Sade’a göre duygusuzluk. Masoch ve Bachofen. Buzul felaketi.

Baba ve anne: Mazohizmde babanın rolü problemi. Sadizmde ve Sade’da babanın rolü. Mazohizmde ve Masoch’ta babanın geçersiz kılınması. Üç kadın dizisi ve oral annenin zaferi: iyi anne. Üçüncü Kişi ve babanın sanrı yaratan dönüşü. Sözleşme ve geçersiz kılma.

Masoch’un romanına ilişkin öğeler: Masoch’un estetik öğesi. Bekleyiş ve askıya alma. Fantasma. Biçimsel bir psikanalizin gerekliği. Masoch’un hukuki öğesi: sözleşme. Masoch’ta sözleşme ve yasa, Sade’da sözleşmenin ve yasanın mutlak eleştirisi olarak kurum.

Yasa, mizah ve ironi: Klasik yasa imgesinin iki yönü: ironi ve mizah. Modern bilinçte bu iki yönün tersine çevrilmesi. Sade’daki yeni ironi ve yasanın tersine çevrilmesi. Masoch’taki yeni mizah ve yasaya sözümona boyun eğiş.

Sözleşmeden ayine: Sözleşme ile yasanın ilişkileri. Yasanın oral anneye aktarımı: ensest ve ikinci doğum. Masoch’un üç ayini: av, tarım ve ikinci doğum. Kabil ve İsa: Tanrı öldü. İkinci doğum neden asıldır? Mazohizmde, babaya olan benzerliğin ve suçluluk duygusunun rolü: “Bir baba dövüldü.” Mazohizmin biçimsel ve dramatik karakteri.

Psikanaliz: Freud’un ilk yorumu: tersine çevrilme ve diğer etmenler. “Tersine çevrilmiş sadizm” formülünün yetersizliği. İkinci yorum ve “ayrışma” sorunu.

Ölüm içgüdüsü nedir? Haz ilkesine istisna oluşturan bir şey yoktur. Ampirik ilke ve aşkınsal ilke. Eros, Thanatos ve tekrar. Cinsellikten arındırmanın ya da ayrışmanın iki biçimi: nevroz ve yüceltme. Üçüncü biçim: sapkınlık. Olay mahalindeki sıçrayış. Tekrar, haz ve acı.

Sadist üstben ve mazohist ben: Sadizmde üstbenin zaferi ve ben’in durumu: ironi. Mazohizmde ben’in zaferi ve üstbenin durumu: mizah. Sadizm ile mazohizmin farklılaşan karakterlerinin özeti. Ben, üstben, yapısal dağılımları ve ölüm içgüdüsü: imgelem ve düşünce. Sadizm ile mazohizmin “birlikte olmasının imkansızlığı” hakkında varılan sonuçlar.

KÜRKLÜ VENÜS / Leopold von Sacher-Masoch

EKLER

I Çocukluk Anısı ve Roman Üzerine Düşünceler
II Sacher-Masoch’un İki Sözleşmesi
III II. Ludwig’le Macera

 

 

Quad ve diğer televizyon oyunları – Bitik

Aside

Samuel Beckett / Quad ve diğer televizyon oyunları & Gilles Deleuze / BitikQuad ve diğer televizyon oyunları
Samuel Beckett

Bitik
Gilles Deleuze

Felsefe, Edebiyat, Tiyatro
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviriler: Can GündüzQuad, Ayşe Orhun GültekinBitik
Şubat 2019 (2. baskı), ISBN 978 975 8686-52-0
76 sayfa, 15 x 21,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem 70 gr
Orijinal başlık: Quad et autres pièces pour la télévision & Épuisé
20 TL

Sipariş

 

Bir karenin dört köşesi, dört eşit kenarı, iki eşit köşegeni ve bir merkezi olduğu akla yatkındır. Ama Beckett’in karakterleri bu kare’nin köşelerinden birbiri peşi sıra girip, her biri kenarlarda, köşegenlerde kendi güzergâhlarını fare adımlarıyla katederek, merkeze geldiklerinde bellerini kıra kıra yürüyüp, ve yine karenin bir köşesinden bir süre sonra geri dönmek üzere çıkıp gittiklerinde, karenin kareliği yorulur, bitkin düşer. Yüzleri seçilmeyen, cinsiyetleri ayırt edilemeyen bu hayaletimsi ‘varlıklar’,  düzlemin bu şaşmaz kesinliğini bitip tükeninceye kadar bitirip tüketeceklerdir. Bütün mesele son adımın hangisi olduğunu, son sözcüğün ne olduğunu bilmektir. Merak Beckett’i öldürür.
Bir karenin imgesini kenarlarıyla, köşeleriyle, köşegenleriyle değil, direnciyle, iç gerilimiyle tartarız. “İmge bir nesne değil, bir ‘süreç’tir.” Beckett’in dört televizyon oyununun ardına eklediği metninde Deleuze, imge kurmanın ne demek olduğunu bir kez daha tartışmaya açıyor: “İmgenin enerjisi dağılmaya meyillidir. İmge çabucak biter ve kendini dağıtıp yokeder, çünkü bizzat kendisi bitirme aracıdır. Bütün mümkünü imha etmek üzere ele geçirir. ‘İmge kurdum’ dendiğinde, bu sefer bitmiş demektir, artık mümkün diye bir şey kalmamıştır.”
Görmüyor musunuz? Yıldızlı gecenin bir köşesi sallanıyor.

 

İÇİNDEKİLER

Quad / Samuel Beckett
Hayalet Üçlüsü
… sadece bulutlar…
Nacht und Träume

Bitik / Gilles Deleuze

 

>  Quad I+II (TV oyunu) Reji: Samuel Beckett (c SDR 1981)
>  Robotik Quad (iRobot Create)

 

İLGİLİ YAYINLAR


 

Gilles Deleuze / MüzakerelerMüzakereler
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ulus Baker
Kasım 2013 (ikinci baskı), 193 sayfa
22 TL

Tükendi

 

Gilles Deleuze, Kritik ve KlinikKritik ve Klinik
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Eylül 2013 (ikinci baskı), 185 sayfa
20 TL

Tükendi

 

Foucault_LRFoucault
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım & Emre Koyuncu
Nisan 2013
153 sayfa, 15 x 21,5 cm
18 TL

Tükendi

 

Spi_ifade_lrSpinoza ve İfade Problemi
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Alber Nahum
Ocak 2013
355 sayfa, 15 x 21,5 cm
24 TL

Tükendi

 

Spinoza. Pratik Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Alber Nahum
3. baskı, Şubat 2019
134 sayfa, 15 x 21,5 cm
28 TL

Sipariş

 

Nietzsche ve Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ferhat Taylan
Redaksiyon: Orçun Türkay
Aralık 2010, 248 sayfa
20 TL

Sipariş

 

Francis Bacon. Duyumsamanın Mantığı
Gilles Deleuze

Felsefe, Sanat
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çevirenler: Can BatukanEce Erbay
Nisan 2009
157 + 16 renkli sayfa
20 TL

Tükendi

 

Ampirizm ve Öznellik
Hume Açısından İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ece Erbay
Mayıs 2016, 140 sayfa
22 TL

Sipariş

 

Sacher-Masoch’un Takdimi
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Sacher-MasochKürklü Venüs‘ü Almancadan çeviren: İlknur İgan
Mart 2019, 246 sayfa
38 TL

Sipariş

 

İki Konferans
Gilles Deleuze

Felsefe, Müzik, Sinema
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ulus Baker
Haziran 2003
63 sayfa
8 TL

Tükendi  [pdf]

 

Saf_Ickin_Yasam_LRSaf İçkin Yaşam: Deleuze’ün “Kritik ve Klinik” Projesi
Daniel W. Smith

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Emre Koyuncu
Temmuz 2013
71 sayfa, 15 x 21,5 cm
13 TL

Sipariş

 

Alain Badiou, Deleuzecü siyaset diye bir şey var mıdır?Deleuzecü siyaset diye bir şey var mıdır?
Alain Badiou

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım – Emre Koyuncu
Eylül 2013
15 sayfa
6 TL

Tükendi

 

Aç Yazı 08

Aside

Aç Yazı, Aralık 2018Aç Yazı 
Aç yazı dergisi

Sayı 08
Aralık 2018

Editör: Alpagut Gültekin
Kapaktaki eser: Can Aytekin
Sayfa düzeni: Bülent Erkmen
ISSN 2149-0295
88 sayfa, 16,5 x 21,5 cm
25 TL

Sipariş

 

İÇİNDEKİLER

Armağan Ekici __ Divit, divit, divit
Emrah Yolcu __ Bile/Yazdı’da Çokanlamlılık, Düşünce Çizgileri
Mehmet Nemutlu __ Bırakdım açık
Cem Yavuz __ in mytime ofbying
Emrah Yolcu __ Divan-ı Kusur
Ruken Kaplan __ Triple Axel
Deniz Gül __ Anne
Jacques Rigaut __ Amorflar Hakkında (çev. Emre Tokcael)
__ Mae Murray (çev. Emre Tokcael)
__ Yoksul Bir Genç Adamın Romanı (çev. Emre Tokcael)
Henri Michaux __ İnşaatçılar Draması (çev. Engin Soysal)
Cem İleri __ Çayırın Yapımı

>  “Aç Yazı”nın bu sayısı Munken Pure 120 gr kağıda 500 adet basıldı. Kapağı boş bırakılan 32 nüsha numaralandırıldı. Bu 32 nüshanın her birinin kapağına Can Aytekin bir desen çizdi ve imzaladı. 6 nüsha sanatçıya, 6 nüsha yayınevine ayrıldı, 20 nüsha koleksiyonerlere sunuldu.