Ishiuchi Miyako, MothersISHIUCHI MIYAKO 

Doxa
“Yaşlandıkça daha da insan olduğumu hissediyorum.”, (Enis Batur ile birlikte), Doxa 10, Haziran 2011, s. 58-63.  [pdf]
“As I get older, I really feel that I have become more human.”, (Enis Batur ile birlikte) Doxa 10, June 2011, p. 58-63.  [pdf]
“Annemin 2000-2005 Yılları: Geleceğin İzleri”, Doxa 4, Nisan 2007, s. 4-7.

 

Enis Batur – Ishiuchi Miyako, anneniz üzerine kurduğunuz çalışma beni derinden sarstı. Bunda kişisel deneyimimin payı olduğunu gizleyecek değilim: Annemi yitireli iki yıl oldu, ölümünden bir zaman önce onun ve son dönemine yakından tanıklık ettiğim anneannemin yaşlılıkları üzerine bir kitaba girişmiştim, hâlâ üzerinde çalıştığım o metnin hazırlanış sürecinde pek çok yazarın, sanatçının bu izlek etrafında dönen yapıtlarına uğradım, sizin çalışmanızın özel bir etki doğurduğunu eklemeliyim. Sizce, bir kadının anne gövdesine bakışıyla bir erkeğinki arasında temel, ayırıcı bir farklılık söz konusu mudur?

Ishiuchi Miyako – Sanırım bir farklılık var. Bu her insanın bir kadından doğmasıyla ilintili. Anneler ve kızlar benzer dişil gövdeleri paylaşıyorlar. Annenin bedeninin doğası kızının gövdesiyle benzeşiyor. Ne zaman istesem annemin bedeniyle kendiminkini değiştirebilirim. Bence, esasında, erkekler en başta bunu yapamazlar.

[Doxa 9, Mayıs 2010, s. 58]  [pdf]

 

EB – Ms. Ishiuchi Miyako, the work you developed out of your relationship to your mother touched me deeply. I have to admit that my personal experience played an important role: it has been two years since I lost my mother. Before her death, I had already started writing a book focusing on my mother’s and my grandmother’s old age. During the preparation of this text, which I am still working on, I encountered works of many artists concerning this theme. I have to say that your work had a special impact on me. Do you believe that there is a basic and distinctive difference between the way a man and a woman sees the body of their mother?

IM – I think there is a difference between them. It is connected with the fact that every human being is born from a woman. Mothers and daughters have a similar female body. The body of the mother is similar in nature to that of the daughter. Whenever I need to, I can exchange my body for that of my mother. Basically, I think males cannot do the same thing.

[Doxa 9, May 2010, p. 58]  [pdf]