Spinoza ve İfade Problemi

Gilles Deleuze / Spinoza ve İfade Problemi Spinoza ve İfade Problemi
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Alber Nahum
Redaksiyon: Orçun Türkay
Kapaktaki eser: Henri Michaux
Ocak 2013
ISBN 978 975 8686-70-4
355 sayfa, 15 x 21,5 cm
Merida 215 gr, Enzo krem lüks 70 gr
Orijinal başlık: Spinoza et le problème de l’expression
24 TL

Tükendi

 

Spinoza felsefesinin bir “mantık” olduğunu biliyoruz. Bu mantığın doğası da yöntemin ta kendisidir. Yöntem böylece hakikati oluşturan şeyin biçiminin bilgisinden başka bir şey olamaz.

“Doğada ne İyilik ne de Kötülük vardır; Doğada ahlaki bir karşıtlık değil, etik bir farklılık vardır. Bu etik farklılık kendini birçok eşdeğer biçim altında gösterir: akıllı ile akılsız arasında, bilge ile cahil arasında, özgür insan ile köle arasında, güçlü ile zayıf arasında. Ve gerçekte, bilgelik ya da aklın kuvvetten, özgürlükten başka bir içeriği yoktur. Bu etik farklılık conatus’la ilgili değildir; çünkü akılsız en az akıllı kadar, zayıf en az güçlü kadar varlığında sürüp gitmeye çabalamaktadır. Bu farklılık conatus’u belirleyen etkileniş cinsiyle ilgilidir. En ileri durumda, özgür, kuvvetli ve akıllı insan tamamen kendi eyleme gücüne sahip oluşuyla, kendisinde upuygun fikirlerin ve etkin etkilenişlerin bulunuşuyla tanımlanacaktır; buna karşılık kölenin ve zayıf insanın, upuygun-olmayan fikirlerinden türeyen ve onları kendi eyleme güçlerinden koparan tutkuları vardır.”

Deleuze’ün tamamlayıcı tez olarak hazırladığı bu metin Spinoza felsefesini kavramanın en yetkin düzlemini sunuyor okurlara.

 

İÇİNDEKİLER

GİRİŞ: İfadenin Rolü ve Önemi

BİRİNCİ KISIM: TÖZ ÜÇLEMELERİ
Bölüm I: Sayısal Ayrım ve Gerçek Ayrım
Bölüm II: İfade Olarak Sıfat
Bölüm III: Sıfatlar ve Tanrısal Adlar
Bölüm IV: Mutlak
Bölüm V: Güç

İKİNCİ KISIM: PARALELİZM VE İÇKİNLİK
Bölüm VI: Paralelizmde İfade
Bölüm VII: İki Güç ve Tanrı Fikri
Bölüm VIII: İfade ve Fikir
Bölüm IX: Upuygun-olmayan
Bölüm X: Spinoza Descartes’a Karşı
Bölüm XI: İçkinlik ve İfadenin Tarihsel Öğeleri

ÜÇÜNCÜ KISIM: SONLU KİP TEORİSİ
Bölüm XII: Kip Özü: Sonsuzdan Sonluya Geçiş
Bölüm XIII: Kipin Varoluşu
Bölüm XIV: Bir Beden Ne Yapabilir?
Bölüm XV: Üç Düzen ve Kötülük Problemi
Bölüm XVI: Etik Dünya Görüşü
Bölüm XVII: Ortak Mefhumlar
Bölüm XVIII: Üçüncü Türe Doğru
Bölüm XIX: Kutluluk

SONUÇ: Leibniz ve Spinoza’da İfade Teorisi (Felsefede İfadecilik)
EK: Etika’nın Planının ve Bu Planın Gerçekleştirilmesinde Notların Rolünün Biçimsel Açıdan İncelenmesi
[Deleuze-Spinoza Lügatçesi]

 

İLGİLİ YAYINLAR


 

Spinoza. Pratik Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Ulus BakerAlber Nahum
Gözden geçirilmiş 2. baskı, Ekim 2011
141 sayfa, 15 x 21,5 cm
18 TL

Sipariş

 

Spinoza – Blyenbergh / Kötülük Mektupları Kötülük Mektupları
Spinoza – Blyenbergh

Felsefe
Editörler: Alber NahumGaye Çankaya Eksen
Fransızcadan çeviren: Alber Nahum
Nisan 2015 (ikinci baskı)
134 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
15 TL

Sipariş

 

Vermeer ve Spinoza
Pontus Hulten

Sanat, felsefe
Çeviri: İnci Uysal
Sunuş: Sarkis
Redaksiyon: Ece Erbay
Kasım 2012, 76 sayfa, 13,5 x 19,5 cm
13 TL

Sipariş

 

Gilles Deleuze / MüzakerelerMüzakereler
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ulus Baker
Kasım 2013 (ikinci baskı), 193 sayfa
22 TL

Sipariş

 

Gilles Deleuze, Kritik ve KlinikKritik ve Klinik
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Eylül 2013 (ikinci baskı), 185 sayfa
20 TL

Sipariş

 

Foucault_LRFoucault
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım & Emre Koyuncu
Nisan 2013
153 sayfa, 15 x 21,5 cm
18 TL

Sipariş

 

Nietzsche ve Felsefe
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ferhat Taylan
Redaksiyon: Orçun Türkay
Aralık 2010, 248 sayfa
20 TL

Sipariş

 

Quad ve diğer televizyon oyunları
Samuel Beckett
Bitik
Gilles Deleuze

Edebiyat, Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviriler:  Can Gündüz / Quad, Ayşe Orhun Gültekin / Bitik
Mart 2010, 75 sayfa
12 TL

Sipariş

 

Francis Bacon. Duyumsamanın Mantığı
Gilles Deleuze

Felsefe, Sanat
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çevirenler: Can BatukanEce Erbay
Nisan 2009
157 + 16 renkli sayfa
20 TL

Sipariş

 

Ampirizm ve Öznellik
Hume Açısından İnsan Doğası Üzerine Bir Deneme
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ece Erbay
Eylül 2008, 140 sayfa
16 TL

Tükendi

 

Sacher-Masoch’un Takdimi
Gilles Deleuze

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: İnci Uysal
Redaksiyon: Ece Erbay
Sacher-MasochKürklü Venüs‘ü Almancadan çeviren: İlknur İgan
Aralık 2007, 272 sayfa
20 TL

Sipariş

 

İki Konferans
Gilles Deleuze

Felsefe, Müzik, Sinema
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Fransızcadan çeviren: Ulus Baker
Haziran 2003
63 sayfa
8 TL

Tükendi  [pdf]

 

Saf_Ickin_Yasam_LRSaf İçkin Yaşam: Deleuze’ün “Kritik ve Klinik” Projesi
Daniel W. Smith

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Emre Koyuncu
Temmuz 2013
71 sayfa, 15 x 21,5 cm
13 TL

Sipariş

 

Alain Badiou, Deleuzecü siyaset diye bir şey var mıdır?Deleuzecü siyaset diye bir şey var mıdır?
Alain Badiou

Felsefe
Deleuze & Guattari Kitaplığı
Çeviri: Burcu Yalım – Emre Koyuncu
Eylül 2013
15 sayfa
6 TL

Sipariş