künye

Doxa
Mekân, tasarım, eleştiri dergisi

Yerel süreli yayın
Türkçe ve İngilizce iki ayrı edisyon olarak yılda iki kez yayınlanır
ISSN 1306-3006

Editör
Ayşe Orhun Gültekin

Tasarım danışmanı
Sevtap Yakın Yavuz

İngilizce çeviri danışmanı
Lewis Johnson

Yönetim yeri ve yazışma adresi
Şehit Erdoğan İban Sokak
Akal Sitesi C/8 Akatlar 34335 İstanbul
T. 0212 351 48 38

doxa@norgunk.com