Aç Yazı
Aç yazı dergisi

Yerel süreli yayın
Yılda üç kez yayınlanır
ISSN 2149-0295

Editör
Alpagut Gültekin

Sayfa düzeni
Bülent Erkmen

Baskı öncesi hazırlık
Barış Akkurt, Bek

Yönetim yeri ve yazışma adresi
Hacımimi Mahallesi
Boğazkesen Caddesi 31
RA Binası Tophane
Beyoğlu 34425 İstanbul
T. 0212 351 48 38

acyazi@norgunk.com