Aç Yazı
Aç yazı dergisi

Yerel süreli yayın
Yılda üç kez yayınlanır
ISSN 2149-0295

Editör
Alpagut Gültekin

Sayfa düzeni
Bülent Erkmen

Baskı öncesi hazırlık
Barış Akkurt, Bek

Yönetim yeri ve yazışma adresi
Şehit Erdoğan İban Sokak
Akal Sitesi C/8 Akatlar 34335 İstanbul
T. 0212 351 48 38

acyazi@norgunk.com