>  Görsel Sanatlarda Anlam / Erwin Panofsky
>  Sinema II: Zaman-İmge / Gilles Deleuze
>  Bin Yayla / Gilles Deleuze & Félix Guattari
>  Ses İşçiliği / Paul Hindemith (3. baskı)
[...]